Ons beeld beinvloedt het gedrag

Meer succes door je uitstraling

Je uiterlijk doet ertoe en speelt gedurende je hele leven een belangrijke rol in de visuele communicatie. Het beeld dat je van jezelf neerzet, raakt de emoties van de ander en schept een bepaald verwachtingspatroon. We gaan er impliciet van uit dat de buitenkant informatie verschaft over de binnenkant. Het is daarom van belang dat het beeld dat je neerzet, het beeld is dat je wilt overbrengen.

Voor effectieve communicatie, is het beeld dat je van jezelf neerzet van grote betekenis.Click To Tweet

Hoe je jezelf presenteert, bepaalt hoe mensen op je reageren en je visie waarderen. Je uitstraling heeft effect op de mogelijkheden en de aandacht die je krijgt. Het zorgt ervoor, dat je de baan bemachtigt die je graag wilt of de promotie die je verdient. Het is beslissend voor de aandacht die je vangt bij een vergadering en hoe je wordt gezien tijdens een netwerkmeeting.

Effectieve communicatie

Om effectief te communiceren, is het beeld dat je van jezelf neerzet van grote betekenis. Uitstraling doet ertoe. Het blijkt dat een authentiek en aantrekkelijk beeld eerder en meer aandacht vangt en positiever wordt beoordeeld. Charismatische leiders zetten een authentiek en aantrekkelijk beeld neer.

Wat verstaan we onder een authentiek en aantrekkelijk beeld? Aantrekkelijkheid heeft niets met aangeboren schoonheid te maken, maar alles met vormgeving, met verhoudingen, met harmonie en compositie. Aantrekkelijkheid is meer dan schoonheid. Aantrekkelijke mensen zijn innemende mensen. Ze zetten een evenwichtig en boeiend beeld neer dat aangenaam is om naar te kijken. Het beeld is in balans, waardoor zij een sterke uitstraling hebben, ze authentiek overkomen en de persoonlijkheid zichtbaar is. Je kunt zelf invloed uitoefenen op het beeld dat je neerzet, je kunt dus ook zelf bepalen hoe je overkomt.

Voel je stoer

Je uitstraling versterken

Van jongs af aan leren we hoe we op allerlei gebieden onze kennis en vaardigheden kunnen verbeteren en daarmee onze maatschappelijke positie. Aan het bewust leren omgaan met de buitenkant wordt vaak maar weinig aandacht besteed, terwijl de buitenkant niet los van de binnenkant kan worden gezien. Het heeft impact op je persoonlijke effectiviteit, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. Ons beeld beïnvloedt het gedrag van de ander en door het gedrag van de ander laten we onszelf ook weer beïnvloeden.

Weet jij welk beeld je neerzet en door welke aspecten dit beeld tot stand wordt gebracht? Vaak is men niet gewend om heel bewust naar zichzelf te kijken en het ontbreekt dikwijls aan kennis om de juiste conclusies te trekken. CharismaGids.nl wil daar verandering in brengen. Het is onze missie mensen te helpen meer in hun eigen kracht te staan, waardoor ze bereiken wat ze willen bereiken. Met de training ‘Het Fundament van Charisma’ leer je objectief naar jezelf en naar kleding kijken en zelfbewust kledingkeuzes maken. Je krijgt grip op je uitstraling, zodat er geen verschil bestaat tussen de indruk die je denkt te maken, de indruk die je zou willen maken en de indruk die je werkelijk maakt.

Voel je stoer

Wil je overtuigend overkomen? Versterk met kleding je authenticiteit, aantrekkelijkheid en zelfvertrouwen. Hierdoor wordt je geloofwaardigheid vergroot. Hoe authentieker je bent, des te aantrekkelijker, boeiender en zelfverzekerder je wordt gevonden.

Is kleding je instrument of je valkuil?

Doe gratis de mini-cursus.

Start nu   ❯