Het effect van je uitstraling

Het effect van je uitstraling

Een ervaren communicatieadviseur wilde graag van baan veranderen. Ze schreef op vacatures die haar aanspraken en die een beroep deden op haar kwaliteiten. Hoewel ze elke keer werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, bleef het daarbij. Wat ging er mis in het persoonlijk contact?

Met deze vraag kwam ze op een van mijn introductietrainingen. Aan het begin van zo’n training worden de deelnemers geconfronteerd met het beeld dat ze van zichzelf hebben, de boodschap die ze denken uit te stralen en de indruk die de ander van hen heeft. De communicatieadviseur zag zichzelf als verlegen en dacht vriendelijk, daadkrachtig en met overwicht over te komen. Zij kreeg dit van haar medecursisten echter niet terug. Ze zagen haar weliswaar als vriendelijk en ook als verzorgd en attent, maar zeker niet als daadkrachtig en met overwicht.

Op mij maakte ze een voorzichtige indruk. Ze zette een onduidelijk beeld neer, waardoor haar sterke innerlijke kwaliteiten niet zichtbaar werden. De communicatieadviseur durfde zichzelf niet goed te laten zien. Dit veroorzaakte ruis in de communicatie, waardoor ze minder geloofwaardig overkwam.

Grip op je uitstraling

Vaak weet jezelf niet welk beeld je neerzet en vooral niet door welke aspecten dit beeld tot stand wordt gebracht. Je bent niet gewend om heel bewust naar jezelf te kijken en het ontbreekt je dikwijls aan kennis om de juiste conclusies te trekken. Daarin kun je verandering brengen.

Je kunt grip krijgen op je uitstraling en er voor zorgen dat er zo min mogelijk tegenstrijdigheid bestaat tussen de indruk die je denkt te maken, de indruk die je zou willen maken en de indruk die je werkelijk maakt. Het gaat erom, dat je leert zien welke aspecten jouw uitstraling bepalen, hoe je daar bewust invloed op uitoefent en de interactie stuurt. Dit vergroot je persoonlijke effectiviteit.

Je uitstraling heeft grote invloed op je communicatie, op jou en op je persoonlijke effectiviteit!Click To Tweet

Je uitstraling en interactie

Het beeld dat je neerzet beïnvloedt het gedrag van de ander. Echter, door het gedrag van de ander laat je jezelf ook weer beïnvloeden. Het is een wisselwerking. Een psychologisch onderzoek toont aan dat het beeld met het daaraan gekoppelde verwachtingspatroon invloed heeft op de interactie.

Een groep mannen kreeg de opdracht om telefonisch een kennismakingsgesprek van tien minuten te voeren met een voor hen onbekende vrouw. Voorafgaand aan het gesprek ontvingen ze een foto. Deze foto toonde niet hun ware gesprekspartner maar het beeld van een aantrekkelijke dan wel van een minder aantrekkelijke vrouw. Dat wat de man had ervaren bij het zien van de foto kwam in het gesprek tot uitdrukking. De vrouwen van wie de mannen dachten dat ze fysiek aantrekkelijk waren, klonken daadwerkelijk aantrekkelijker, zelfverzekerder en enthousiaster dan de vrouwen die minder aantrekkelijk werden gevonden. De foto had echter het gedrag van de mannen zodanig beïnvloed dat ze de ‘aantrekkelijke’ vrouwen op een andere wijze hadden benaderd, namelijk socialer, met meer plezier en vrijmoediger. De vrouwen pasten hun gedrag hierop aan en voldeden daarmee aan het verwachtingspatroon dat men van hen had.

Van buiten naar binnen

De communicatieadviseur uit het voorbeeld aan het begin van deze blog heeft nu haar gewenste baan. Zij leerde zien en ontdekken hoe ze haar uitstraling versterkt. Ze zet daardoor een meer uitgesproken beeld neer, dat overeenstemt met de capaciteiten die ze in zich heeft, en dat klopt met de wijze waarop ze wil overkomen.

Door haar buitenkant bewust vorm te geven, gaf ze ook meer vorm aan haar binnenkant en werd ze steeds duidelijker voor zichzelf. Door het groeien van haar zelfbewustzijn wist ze haar verlegenheid te overwinnen. Innerlijk en uiterlijk kwamen met elkaar in balans. Beeld, persoonlijkheid en boodschap versterken nu elkaar.

PS: De vrouw op de foto is niet de klant in kwestie.

Is kleding je instrument of je valkuil?

Doe gratis de mini-cursus.

Start nu   ❯