Merk jij dat je niet altijd overkomt zoals je wilt?

Niet overkomen zoals je bent of zoals je bedoeld voelt niet alleen vervelend, het beïnvloedt ook je functioneren, je overtuigingskracht en persoonlijke effectiviteit.

Je persoonlijke kracht bestaat uit innerlijke én uiterlijke factoren. Je maakt pas optimaal gebruik van je eigen kracht als het beeld dat je neerzet in evenwicht is met je persoonlijkheid en boodschap, als de buitenkant de binnenkant versterkt en andersom.

Met onze trainingen en adviezen ontdek je hoe je met je kleding, houding en beweging je authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid versterkt en charismatisch overkomt.

Marcel Dekker

Lida van Doorn is de charisma expert van NL. Ze geeft fantastisch advies voor de gewenste uiterlijke verschijning en helpt bij de uitstraling van binnen naar buiten voor iedereen die “eigen wijzer” en succesvoller in het leven (werk en privé) wil staan.

Marcel Dekker

Je uitstraling doet er toe

Het beeld dat je van jezelf neerzet, raakt de emoties van de ander en schept een bepaald verwachtingspatroon. We interpreteren allemaal het beeld dat een ander neerzet en doen dat continu, de hele dag door. Op een netwerkbijeenkomst of op een congres stappen we niet alleen af op mensen die we kennen of van wie we zeker weten dat ze iets voor ons kunnen betekenen. We zoeken ook eerder contact met mensen van wie we op grond van hun uitstraling denken dat de kennismaking interessant kan zijn. We gaan er onbewust van uit dat de buitenkant informatie verschaft over de binnenkant.

Daarnaast doen we aan stereotypering, een mechanisme om iemand snel te kunnen plaatsen. We hebben niet de tijd om ons in iedereen persoonlijk te verdiepen. Het is daarom van belang dat het beeld dat je neerzet ook het beeld is dat je wilt overbrengen. We baseren onze keuzes en beslissingen onbewust op het beeld en de emoties die dat beeld bij ons oproept. Pas achteraf rationaliseren we onze keuze. Je uiterlijk doet ertoe en speelt gedurende je hele leven een rol bij visuele communicatie.

Een ervaren communicatieadviseur wilde graag van baan veranderen. Ze schreef op vacatures die haar aanspraken en die een beroep deden op haar kwaliteiten. Hoewel ze elke keer werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, bleef het daarbij. Ging er wellicht iets mis in het persoonlijk contact? Met deze vraag kwam ze op een van de introductietrainingen.

Aan het begin van zo’n training worden de deelnemers geconfronteerd met het beeld dat ze van zichzelf hebben, de boodschap die ze denken uit te stralen en de indruk die de ander van hen heeft. De communicatieadviseur zag zichzelf als verlegen en dacht vriendelijk, daadkrachtig en met overwicht over te komen. Zij kreeg dit van haar medecursisten echter niet terug. Ze zagen haar weliswaar als vriendelijk en daarnaast als verzorgd en attent, maar zeker niet als daadkrachtig en met overwicht. Op Lida maakte ze een voorzichtige indruk. Ze zette een onduidelijk beeld neer, waardoor haar sterke innerlijke kwaliteiten niet zichtbaar werden. De communicatieadviseur durfde zichzelf niet goed te laten zien. Dit veroorzaakte ruis in de communicatie, waardoor ze minder geloofwaardig overkwam.

Hoe dichter bij jezelf, hoe charismatischer

Ook het beeld van personen die we al langer kennen, beïnvloedt onze perceptie, net zoals jouw uitstraling altijd impact heeft op bijvoorbeeld je collega’s. Wellicht merk je dat je op je werk niet overkomt zoals je wenst.

Je hebt goede ideeën, bereidt je gedegen voor op een vergadering, maar toch nemen je collega’s jouw voorstellen zelden of nooit over. Als een ander met eenzelfde plan komt, is iedereen wel enthousiast. Je hebt het idee dat je niet goed wordt gehoord. In feite komt je boodschap niet over doordat je als persoon niet goed wordt gezien. Als je een meer charismatische indruk maakt – dat wil zeggen authentiek, aantrekkelijk en geloofwaardig – krijg je vaker de kans je inhoudelijk waar te maken. Men hecht dan meer waarde aan wat je zegt, staat meer open voor je ideeën en suggesties en neemt eerder iets van je aan.

Uiterlijk en innerlijk versterken elkaar

Van jongs af aan leer je hoe je op allerlei gebieden je kennis en vaardigheden kunt verbeteren en daarmee ook je maatschappelijke positie. Maar hoe je bewust met je buitenkant omgaat, krijgt slechts mondjesmaat aandacht. Dat moet je van nature kunnen. Dit heeft iets tegenstrijdigs.

Als je leert hoe je je uitstraling en daarmee ook je persoonlijke effectiviteit kunt versterken, krijg je zelfs terug dat je je eigen persoonlijkheid ontkent. ‘Ze moeten me maar nemen zoals ik ben,’ hoor je nog steeds vaak zeggen. Maar wie ben je dan? Juist door met je uiterlijk bezig te zijn, kom je dichter bij de persoon die je in oorsprong bent, leer je jouw persoonlijkheid beter kennen en duidelijker neerzetten. De buitenkant kun je niet los zien van de binnenkant.

Het mooie is dat als je met de buitenkant aan de slag gaat er ook allerlei andere processen op gang komen, die van invloed zijn op je persoonlijke stijl en mindset. Het heeft een positieve impact op ‘je zijn’, je zelfvertrouwen en het je goed voelen. Je werkt als het ware van buiten naar binnen. De versterkende kracht van het uiterlijk op het innerlijk is voor velen een eyeopener.

Saskia de Bel

Als je vormen en materialen kiest die bij je passen, dan staat er een ander persoon. Je gaat je anders voelen, omdat je ziet wat het effect is. Lida heeft mij geholpen om mezelf zichtbaar te maken. Vanbuiten en daardoor ook vanbinnen.”

Saskia de Bel

Een authentieke, karaktervolle uitstraling

Charisma en een authentieke uitstraling gaan hand in hand. Authentiek zijn is een keuze. Hoe authentieker je jezelf neerzet, dus hoe meer vanuit en passend bij jezelf, des te groter je kansen op persoonlijk en professioneel succes. We voelen meestal feilloos aan of iemand wel of niet authentiek is. Je kunt echter leren ‘echt’ te zijn en je persoonlijkheid zichtbaar te maken, zodat je anderen het juiste gevoel over jou meegeeft.

De drie pijlers van charisma

Bij het ontwikkelen van charisma in relatie tot visuele overtuigingskracht gaat het om het versterken van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid in de uitstraling. Het zijn de drie pijlers van charisma.

  1. Authenticiteit wekt vertrouwen. Zo willen we geleid worden door iemand die ‘echt’ is, omdat we hem of haar dan pas als betrouwbaar zien.
  2. Met het versterken van je authenticiteit vergroot je je aantrekkelijkheid. Hoe echter je bent, hoe meer je van je persoonlijkheid laat zien, des te aantrekkelijker en zelfverzekerder anderen je vinden.
  3. Geloofwaardigheid is de bonus: als je authentiek en aantrekkelijk overkomt, ben je ook geloofwaardiger.

Een aantrekkelijk beeld

En aantrekkelijk beeld vangt eerder en meer aandacht en wordt positiever beoordeeld. Maar wat verstaan we nu onder een aantrekkelijk beeld? Aantrekkelijkheid heeft niets met aangeboren schoonheid te maken, maar alles met vormgeving, verhoudingen, harmonie en compositie.

Een aantrekkelijk beeld is vooral karaktervol. Aantrekkelijke mensen zijn innemende mensen. Ze zetten een evenwichtig en interessant beeld neer, dat boeiend is om naar te kijken. Er is een harmonieus evenwicht tussen de non-verbale elementen als kleding, accessoires, haarstijl, eventueel make-up, houding, beweging en mimiek in relatie tot de persoonlijkheid en natuurlijke karakteristieken. Het beeld is in balans, waardoor zij een sterke uitstraling hebben. Je kunt zelf invloed uitoefenen op de compositie van jouw beeld en dus ook grotendeels zelf bepalen hoe je overkomt.

Het fundament voor je charisma

Van de aspecten die van invloed zijn op je uitstraling speelt je kleding een prominente rol. Dat wat je draagt bepaalt in sterke mate het beeld dat je neerzet en hoe jij en je boodschap bij de ander overkomen. Daarbij geeft het ook een indicatie hoe jij in het leven staat, zoals onderstaand voorbeeld laat zien.

Een cliënte van begin vijftig, sinds haar achtentwintigste directeur van een bedrijf in een segment waarin vooral mannen werken, is bewust met haar persoonlijkheid bezig en volgt verschillende trainingen op het gebied van visuele presentatie. Ze heeft een wat harde, afstandelijke uitstraling. Ze vertelt dat ze zich een harde identiteit heeft aangemeten om zich binnen deze mannencultuur te bewijzen en zich staande te houden. “Daar kom je niet meer zo gemakkelijk van af, zo ben ik nu eenmaal.” Toch vindt ze het jammer dat medewerkers vaak wat afstandelijk op haar reageren. Aanvankelijk kost het haar moeite om haar kledingvoorkeuren los te laten. Door bewust met haar uitstraling bezig te zijn, leert ze zichzelf echter beter kennen en kan ze afstand doen van de identiteit die vroeger waarschijnlijk goed bij haar paste, maar die haar nu beperkt. Ze laat haar zachte kant zien en zet een beeld neer dat overeenkomt met haar persoonlijkheid, haar ‘ware ik’.

Met je kleding leg je een stevig fundament voor een charismatische uitstraling. Als je kleding kiest die bij je past, staat er een andere jij. Je gaat je anders voelen, omdat je ziet wat het effect is en omdat je merkt dat dit effect ook bij anderen overkomt. Het beeld met het daaraan gekoppelde verwachtingspatroon heeft invloed op de interactie. Het beeld dat je neerzet, beïnvloedt het gedrag van de ander, maar door het gedrag van de ander laat je je zelf ook weer beïnvloeden. Het is een wisselwerking.

Kleding vormt de basis, houding en beweging completeren

Je kleding bepaalt in sterke mate het beeld dat je neerzet en hoe jij bij de ander overkomt. daarbij is wat je draagt van grote invloed op je lichaamshouding en beweging, je zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Om die reden is kleding de basis voor het versterken van je authenticiteit en visuele overtuigingskracht. Als kleding bij je past, jouw eigenheid onderstreept, ga je vanzelf meer ruimte innemen en zelfbewuster bewegen. Je voelt je er goed in en straalt dit ook uit. Er is altijd een wisselwerking tussen kleding, persoon, houding en beweging.

Bewust kijken

Leren kijken is een belangrijk thema in onze trainingen en coachingstrajecten. Kijken naar jezelf, naar vormgevingsaspecten van kleding, je houding en beweging en naar het beeld dat je neerzet. Door bewust en objectief te kijken, oog te hebben voor detail, ben je in staat de impact van je uitstraling te managen, op je werk en daarbuiten.

Ons aanbod in het versterken van je persoonlijke uitstraling

Creëer een charismatische kledingstijl

Je kleding en accessoires zijn de basis voor een charismatische en overtuigende uitstraling. Het bepaalt in sterke mate het beeld dat je neerzet en hoe jij en je boodschap bij de ander overkomen. Kleding die bij je past versterkt je uitstraling en je zelfvertrouwen. Je voelt je er goed in.

De unieke formule

Om te leren zien welke kleding jou optimaal recht doet, heeft Lida van Doorn de Recht-Rond Formule ontwikkeld. Bij deze formule spelen de vorm van het hoofd en de gezichtskarakteristieken de hoofdrol. Je hoofd, zo kenmerkend voor je eigenheid en altijd zichtbaar, vormt de basis voor een kledingkeuze die jouw persoonlijkheid versterkt.

Je hoofd is uniek en gaat altijd een wisselwerking aan met de kleding die je draagt. Het effect van deze wisselwerking bepaalt in sterke mate het beeld dat je neerzet en de impact ervan. Het zorgt ervoor dat in hetzelfde jasje de een heel charismatisch overkomt en de ander sjofel en nietszeggend.

Stap 1 – Versterken van je persoonlijkheid

Met een frisse blik ga je naar jezelf en kleding kijken. Met Lida’s beproefde Recht-Rond Formule leer je op een snelle en systematische wijze zien en ontdekken wat de diverse vormgevingsaspecten in kleding en accessoires met je uitstraling doen. Haar formule en constructieve aanpak zorgen zowel voor resultaat als plezier tijdens de gezamenlijke ontdekkingstocht. Je krijgt alle handvatten om met kleding je persoonlijkheid te versterken.

Stap 2 – Garderobe review

Samen met Lida loop je je garderobe na op de specifieke resultaten uit je CharismaGids. Je creëert een garderobe die voor je werkt en waar je blij van wordt.

Stap 3 – IJzersterke combinaties maken

Je ontdekt hoe je je uitstraling afstemt op het doel dat je wilt bereiken, op de doelgroep waarop je je richt en op de situatie. Je leert ijzersterke combinaties maken en zien welke indruk je met de diverse outfits maakt.

Je personal brand wordt in de loop van het traject helder. Met een persoonlijke consistente ‘touch’ in het beeld dat je neerzet, maak je van jouw verschijning je handelsmerk.

Alle resultaten in je eigen CharismaGids

Je CharismaGids is een persoonlijk naslagwerk. Overzichtelijk en snel vind je hierin terug, waarop je bij de aanschaf van een bepaald kledingstuk dient te letten. Kleding aanschaffen die jouw persoonlijkheid versterkt en waar je blijvend een goed gevoel over hebt, wordt zo enorm eenvoudig.

De bonus

Door te weten wat bij je past kun je snel en gericht kleding kopen. Dit bespaart je veel tijd en geld.

Met een persoonlijke kledingstijl ben je altijd van deze tijd en nooit uit de mode. Door te kiezen wat bij je past, vul je je kledingkast met blijvertjes en maak je van je garderobe een duurzame garderobe. Door niet steeds iets nieuws aan te schaffen, draag je direct een steentje bij aan het verminderen van het negatieve effect van de textielindustrie op het milieu.

Nieuwsgierig? Plan een belafspraak

Ruimte innemen en aandacht vangen

Je gezichtsexpressie, lichaamshouding en beweging hebben altijd impact. De manier waarop je een ruimte binnenloopt, of dit nu voor een vergadering, een sollicitatiegesprek of een gezellig etentje met vrienden is, heeft invloed. Je opkomst bij een presentatie is beslissend voor de aandacht van de zaal en de interesse in je boodschap. Hoe je staat en beweegt tijdens een debat of als trainer voor een groep, wekt wel of geen vertrouwen. Je houding en beweging roepen altijd een beeld op, ook in het alledaagse leven.

Vaak weet je zelf niet hoe je houding en manier van bewegen overkomen. Je krijgt hier over het algemeen niet zo snel opmerkingen over. Jouw omgeving is er namelijk aan gewend je op een bepaalde manier te zien.

Iedereen heeft een eigen, natuurlijke manier van bewegen, passend bij zijn of haar lichaamsbouw en persoonlijkheid. Je natuurlijke manier van bewegen leer je optimaal benutten, waardoor je niet alleen boeiend en authentiek overkomt, maar ook makkelijker aandacht vangt en vasthoudt.

De kracht van deze persoonlijke training ligt in de vele praktische oefeningen. We richten ons op situaties uit de dagelijkse praktijk en/of op specifieke situaties die jij aandraagt, zoals het geven van een presentatie.

Het resultaat: in elke situatie ben je ontspannen jezelf en voel je je fysiek op je gemak.

Meer weten? Plan een belafspraak

Dirk Stellingwerf over personal branding

Ik had op korte termijn een aantal belangrijke presentaties en vroeg Lida voor advies over m’n uitstraling. Het resultaat was verbluffend en wierp zeker vruchten af.

Dirk Stellingwerf, Int. Accountmanager, Schaap Holland B.V.

Manon Burger

We hebben een coach voor het werk, sport, dieet of geestelijk welzijn. Waarom niet voor het uiterlijk en je presentatie, die iedere dag bepalen hoe jij overkomt op anderen en welke versie je van jezelf laat zien? In een druk leven heeft Lida’s hulp mijn kledingkeuze versimpeld en daar voel ik me vrolijker en sterker bij.

Manon Burger, Marketing Directeur, Elsevier

  • Eerst zelf aan de slag?

    Werk aan je charisma

    Wil je zelf aan de slag met je uitstraling en ontdekken hoe je je authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid versterkt? Met het laatste boek van Lida van Doorn leer je bewust naar jezelf kijken. Je ontdekt hoe je jezelf overtuigend neerzet in het persoonlijke contact en online.

    Bekijk het boek