Privacyverklaring

CharismaGids.nl, gevestigd aan Vondelstraat 7, 2513 EN Den Haag, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CharismaGids.nl
Vondelstraat 7
2513 EN Den Haag
Nederland
+31 70 3465773


Persoonsgegevens die wij verwerken

CharismaGids.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via info@charismagids.nl. We verwijderen direct deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CharismaGids.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te bellen of te e-mailen, indien nodig, om onze dienstverlening uit te voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • CharismaGids.nl analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • CharismaGids.nl verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

CharismaGids.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CharismaGids.nl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CharismaGids.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar vanaf registratie Het opstellen van een factuur voor de belastingwetgeving.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Aanhef 7 jaar vanaf registratie Het opstellen van een factuur voor de belastingwetgeving.
Adresgegevens 7 jaar vanaf registratie Het opstellen van een factuur voor de belastingwetgeving.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Bankrekeningnummer 7 jaar vanaf registratie Het opstellen van een factuur voor de belastingwetgeving.
Het afhandelen van jouw betaling.
E-mailadres Vanaf inschrijving tot uitschrijving Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
IP-adres Vanaf inschrijving tot uitschrijving Beperking van toegang tot accounts tot 1 ingelogde gebruiker.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of trainingsoefeningen te doen Vanaf inschrijving tot uitschrijving Om jou je persoonlijke resultaten uit de training te tonen.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 50 maanden na laatste website bezoek CharismaGids.nl analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
Internetbrowser en apparaat type Vanaf inschrijving tot uitschrijving Om eventuele bugs te detecteren en daarmee de website te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

CharismaGids.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CharismaGids.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CharismaGids.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens Naam derde Doel
Voor- en achternaam Gist en Mailchimp Verzenden van onze nieuwsbrief en/of trainingsinformatie.
Aanhef Gist en Mailchimp Verzenden van onze nieuwsbrief en/of trainingsinformatie.
E-mailadres Gist en Mailchimp Verzenden van onze nieuwsbrief en/of trainingsinformatie.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website Google analytics,
Facebook, Hotjar
Meten van websitebezoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CharismaGids.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CharismaGids.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.

Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CharismaGids.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@charismagids.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

CharismaGids.nl wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CharismaGids.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@charismagids.nl of bel +31 70 3465773.


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.