Is charisma te trainen?

Charisma komt voort uit een optelsom van uiterlijke en innerlijke factoren. Het is het harmonieuze samenspel tussen buitenkant en binnenkant. U heeft charisma als u authentiek, aantrekkelijk en geloofwaardig bent én ook zo overkomt.

In alle literatuur staat het communicatieve aspect van charisma centraal. Het verbeteren van communicatieve vaardigheden vergroot charisma. Lees ook mijn blog: Wat is charisma? Een vaardigheid of een gave?

Kleding label - Lida van Doorn

Onderwerpen in dit artikel:

Vergroot uw visuele overtuigingskracht

Met mijn trainingen richt ik me op het visuele, communicatieve aspect van charisma. Hierbij gaat het om het vergroten van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid in de uitstraling, de pijlers van charisma. Authentiek zijn is een keuze. Hoe authentieker u zichzelf neerzet, hoe meer vanuit en passend bij uzelf, des te groter uw kansen zijn op persoonlijk en professioneel succes.

In de uitstraling is veel winst te behalen. Dit kan ik met zekerheid stellen door mijn jarenlange ervaring in training en coaching in visuele overtuigingskracht. Velen doen zichzelf tekort door de eigen mogelijkheden niet optimaal te benutten. Daar wil ik graag verandering in brengen.

Charisma Formule van Lida van Doorn

Iedereen kan met de juiste kennis over vormgeving van kleding, houding en beweging een aantrekkelijk, authentiek en overtuigend beeld neerzetten. Dit vergroot het zelfbewustzijn en de persoonlijke effectiviteit. Het bewust omgaan met de buitenkant stimuleert bovendien persoonlijke ontwikkeling en groei. U werkt als het ware van buiten naar binnen.

Uw uitstraling, persoonlijkheid en boodschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als deze met elkaar in balans zijn, staat u midden in uw eigen kracht.

De Recht-Rond Formule©

In het leren creëren van een overtuigende uitstraling speelt kleding een prominente rol. Kleding is van grote invloed op lichaamshouding en -beweging en op zelfvertrouwen. Het bepaalt in sterke mate het beeld dat u neerzet en de boodschap die u overbrengt.

Het is een wijdverbreid misverstand dat u professioneel en overtuigend overkomt als u verzorgd en formeel gekleed gaat. Net zo is kleding waarin u zich goed voelt niet altijd passend bij uw persoonlijkheid. Vaak heeft dit met gewenning te maken. Uw gelaatsvorm, gezichtscompositie, lichaamsbouw en lichaamsverhoudingen zijn uniek. Kleding die het goed doet voor de een, doet dit niet voor de ander. En dan heb ik het niet over de stijl, maar puur over de vormgeving van kleding.

Om effectief te communiceren, dienen uw kleding en accessoires allereerst uw identiteit en innemendheid visueel te versterken. Om op eenvoudige wijze te leren zien welke kleding u optimaal recht doet, heb ik de Recht-Rond Formule ontwikkeld. Met mijn beproefde Recht-Rond Formule leert u op een snelle en systematische wijze zien en ontdekken wat de diverse vormgevingsaspecten in kleding met uw uiterlijk, innerlijk en boodschap doen. De formule geeft u handvatten om zelf het beeld dat u neerzet te beïnvloeden, te versterken en in overeenstemming te brengen met uw persoonlijkheid en boodschap. Zelfs het aanpassen van een klein detail heeft groot effect op uw totaalbeeld en daarmee op de interactie en uw persoonlijke effectiviteit.

Bij de Recht-Rond Formule spelen de vorm van het hoofd en de gezichtskarakteristieken een belangrijke rol. Uw hoofd is uniek en gaat altijd met de kleding die u draagt een wisselwerking aan. Het effect van deze wisselwerking bepaalt in sterke mate het beeld dat u neerzet en de impact ervan. Het hoofd, zo kenmerkend voor de eigenheid en altijd zichtbaar, vormt de basis voor een kledingkeuze die de persoonlijkheid versterkt.

Recht-Rond Formule van charisma expert Lida van Doorn ervoor
Afwijkende vormen verzwakken of domineren het totaalbeeld

Recht-Rond Formule van charisma expert Lida van Doorn erna
Gelijke vormen versterken elkaar en creëren een harmonieus totaalbeeld

Met kleding en accessoires die uw persoonlijkheid versterken, kunt u vervolgens ijzersterke combinaties maken, afgestemd op doel, doelgroep en gelegenheid. Uw lichaamshouding, -beweging en gezichtsexpressie completeren het beeld dat u neerzet en de boodschap die u overbrengt.

De achtergrond van mijn methodiek

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in kleding, vormgeving en mensen. Ik ben gefascineerd door de wisselwerking tussen vormgeving van kleding op lichaamslijnen en vormen en het effect hiervan op uitstraling, houding en beweging. Ik ontdekte de wetmatigheden en de systematiek in hoe eigenheid met kleding is te versterken. Dit leidde tot de succesvolle Recht-Rond Formule.

Van de theorie die berust op het zandlopermodel en de peervorm, ben ik nooit een voorstander geweest. Deze methode gaat ervan uit, dat je met kleding moet compenseren, waar het lichaam als ideaalbeeld in tekort zou schieten. Mijn methodiek gaat uit van het standpunt, dat je juist de lijnen en vormen van het lichaam moet volgen om een karakteristiek totaalbeeld neer te zetten. Elk lichaam is mooi in zijn authenticiteit.

Niet de kleding moet worden gezien, de kleding dient uw persoonlijkheid te versterken en zichtbaar te maken.

Studio Charisma expert Lida van Doorn in 1992

In 1992 opende ik met mijn jarenlange ervaring als docent in vormgeving van kleding, mode en presentatie een eigen studio: Lida van Doorn Couture & Styling. Ik ontwierp kledingstukken die de persoonlijkheid versterken en de persoonlijke boodschap ondersteunen. Creaties voor zakelijke doeleinden, bijzondere gelegenheden en voor op de bühne. Daarnaast gaf ik stijladviezen en trainingen in houding en beweging.

Enkele van mijn kledingontwerpen van toen staan afgebeeld en beschreven in de blog Een terugblik.

Sinds die tijd heeft mijn methodiek steeds meer vorm gekregen. De fascinerende combinatie van mijn kennisvelden heeft me geïnspireerd tot het ontwikkelen van doeltreffende concepten en specifieke coachings- en trainingsprogramma’s in het versterken van uitstraling, identiteit en visuele overtuigingskracht.

De Charismatische kledingstijl©

Door blindelings de mode te volgen, doet u wat een ander u oplegt. Kleding dient echter een hulpmiddel te zijn om uzelf te profileren. Overtuigen door uitstraling Tegelijkertijd met de lancering van mijn boek Overtuigen door uitstraling, heb ik de term Charismatische kledingstijl geïntroduceerd. De Charismatische kledingstijl is gebaseerd op het versterken van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid. Het is meer dan het volgen van mode of trends en ook meer dan het toepassen van een bepaalde kledingstijl.

De persoonlijke identiteit is over het algemeen niet in een specifiek stijltype te vatten. De eigen persoonlijke stijl ontstaat door te kiezen voor kledingstukken en accessoires, waarin die elementen zitten, die recht doen aan de eigen uniciteit, uiterlijke karakteristieken en levensstijl. Mode-items en kledingstijlen worden daarin geïntegreerd.

Met kennis over de Recht-Rond Formule ontwikkelt u uw kijk op kleding en een eigen stijl. Naarmate u zich meer bewust wordt hoe kleren u staan, neemt ook vaak de belangstelling voor verschillende kledingstijlen toe en leert u deze eigenzinnig te combineren. U bent in staat vol zelfvertrouwen op elk stijlgebied en uit alle mode-items gericht keuzes te maken, die uw persoonlijkheid optimaal recht te doen.

Zo creëert u een duurzame garderobe

Met het uitdragen van mijn Recht-Rond Formule en de Charismatische kledingstijl, hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een mooiere wereld; aan minder uitputting van de aarde en het verminderen van de gigantische textiel afvalberg.

Een charismatische kledingstijl is tijdloos en geeft toch een tijdsbeeld. Om die reden is het ook een duurzame kledingstijl. Uitgaan van de eigen, unieke stijl en niet de dwingende mode volgen, is in de regel ook minder kleding kopen. U verlengt de houdbaarheid van uw garderobe en dient deze niet steeds te vernieuwen.
Meer hierover leest u in de blog: De duurzame garderobe.

Categorieën Blog