Lida van Doorn, charisma-expert en oprichtster van CharismaGids.nl

Lida van Doorn - Online charisma training

Lida van Doorn is een expert in het ontwikkelen van charisma en het versterken van uitstraling en visuele overtuigingskracht. Al meer dan 25 jaar traint en adviseert ze ondernemers en professionals in het in evenwicht brengen van het beeld dat ze neerzetten met hun persoonlijkheid en boodschap. Aan de hand van drie sleutelbegrippen – authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid – leert ze anderen zichzelf karaktervol en overtuigend te profileren.

De roots van Lida van Doorn

Van jongs af aan heeft Lida een grote affiniteit met vormgeving, kleding en choreografie. Ze deed zowel een docentenopleiding in het kleermakersvak en couture als in creatieve textiele kunstvormen. Ze volgde vakken als kledingontwerpen en realisatie, stofbewerken, kostuum- en kunstgeschiedenis, pedagogiek, didactiek en psychologie.

Na haar opleiding gaf Lida les aan verschillende opleidingsinstituten en ontwikkelde ze lesprogramma’s voor nieuwe studierichtingen op haar vakgebied. Na 15 jaar met plezier als docent kleding, beeldende vorming en presentatie te hebben gewerkt, besloot Lida in 1992 de stap te wagen naar het ondernemerschap. Ze wilde zich meer op het individu richten en startte haar eigen ontwerpstudio annex winkel, Lida van Doorn – Couture & Styling. Ze vestigde zich in een monumentaal pand in een sfeervolstraatje in het hart van Den Haag, het Hofkwartier.

In opdracht ontwierp zij kleding voor zakelijke doeleinden, avondkleding en kleding voor op het podium; ontwerpen die de uitstraling en uniciteit van de drager versterken en de persoonlijke boodschap ondersteunen. Het creëren van een karaktervol en overtuigend totaalbeeld had toen al haar fascinatie. In haar ontwerpen zocht ze naar harmonie tussen vormgeving en materiaal in samenspel met de persoonlijke uiterlijke karakteristieken en de persoonlijkheid van haar opdrachtgevers. Hieronder enkele ontwerpen uit de periode 1992-1995.

Ontwerpen van Lida van Doorn

In de picture

Lida’s visie en werkwijze sloegen aan. De toonaangevende kunsthistoricus en modedeskundige Marian Conrads was een van de eersten die een kledingstuk aanschafte. Veelbelovende ontwerpers zette zij op de kaart. Haar aanbeveling:

‘Kleding, waarin je je prettig voelt! Kleding, die tijdloos is, maar toch een tijdsbeeld geeft! Creativiteit en vakmanschap zijn voor mij belangrijk als ik een kledingstuk uitkies. Ik ga altijd door de knieën voor de kwaliteit van de stof en het raffinement in het ontwerp. Ik vind het belangrijk om kleding op mijn manier te kunnen combineren en dragen. In de ontwerpen van Lida van Doorn voel ik me goed. Ik weet zeker, dat het heel lang zo zal blijven!’ – Marian Conrads, kunsthistoricus en modedeskundige

Naast het ontwerpen van kleding gaf Lida in haar studio al snel workshops en individueel advies. De docent in haar bleef kennisoverdracht belangrijk vinden. Lida kwam in de picture bij dagbladen en tijdschriften. Het eerste interview met haar verscheen in de Haagse Courant. In dit interview geeft Lida al aan dat, net als nu, bewust leren kijken bij haar trainingen centraal staat. Daarnaast spreekt ze over haar toekomstplannen; starten met bedrijfstrainingen.

Mijn eerste interview

Van kledingontwerper naar trainer en coach

Lida had gezien dat de impact van vormgevingsaspecten op uitstraling en effectieve communicatie in bedrijfstrainingen onderbelicht bleef. Daar lag haar echte missie. Ze besloot na vijf jaar haar studio annex winkel te sluiten.

Ze ontwikkelde nieuwe trainingen en trainingsconcepten Haar workshops en individuele trajecten in het versterken van de persoonlijke uitstraling met kleding werkte ze verder uit en ze richtte zich ook op houding en beweging, op positieve aandacht vangen en vasthouden. Dat wat ze eerder bij haar klanten had geobserveerd, de wisselwerking tussen kleding, persoon, lichaamshouding en beweging en haar kennis over overtuigend presenteren waren haar uitgangspunten.

Van pionier naar deskundige

Met haar trainingen en coachingstrajecten richt Lida zich op het visuele, communicatieve aspect van charisma. Hierbij gaat het om het vergroten van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid in de uitstraling, het zijn voor haar de pijlers van charisma. Authentiek zijn ziet zij als een keuze. Haar ervaring is dat hoe authentieker je jezelf neerzet, hoe meer vanuit en passend bij jezelf, des te groter je kansen zijn op persoonlijk en professioneel succes.

Lida: ‘In de uitstraling is veel winst te behalen. Dit kan ik met zekerheid stellen door mijn jarenlange ervaring in training en coaching in visuele overtuigingskracht. Velen doen zichzelf tekort door de eigen mogelijkheden niet optimaal te benutten. Daar wil ik graag verandering in brengen.

Iedereen kan met de juiste kennis over vormgeving van kleding, houding en beweging een aantrekkelijk, authentiek en overtuigend beeld neerzetten. Dit vergroot het zelfbewustzijn en de persoonlijke effectiviteit. Het bewust omgaan met de buitenkant stimuleert bovendien persoonlijke ontwikkeling en groei. Je werkt als het ware van buiten naar binnen. Uitstraling, persoonlijkheid en boodschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als deze met elkaar in balans zijn, maak je optimaal gebruik van je eigen potentieel, sta je midden in je eigen kracht.’

De Recht-Rond Formule, de sleutel tot charisma

Lida heeft een systematiek ontwikkeld om met kleding je persoonlijkheid te versterken: de Recht-Rond Formule. De kern van Lida’s theorie is gebaseerd op het meest authentieke van een persoon, het hoofd. Lida heeft geconstateerd dat harmonie tussen de vorm van je hoofd en je gezichtskarakteristieken in relatie tot je kleding de sleutel is voor een charismatische uitstraling.

Lida: ‘Je hoofd is uniek en gaat altijd met de kleding die je draagt een wisselwerking aan. Het effect van deze wisselwerking bepaalt in sterke mate het beeld dat je neerzet en de impact ervan. Het hoofd, zo kenmerkend voor de eigenheid en altijd zichtbaar, vormt de basis voor een kledingkeuze die de persoonlijkheid versterkt. Mijn Recht-Rond Formule is gebaseerd op het versterken van de drie pijlers van charisma: authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid.‘

Lida leert zien wat bij je past vanuit vormgevingsperspectief. Met haar beproefde Recht-Rond Formule leert ze je op een snelle en systematische wijze zien en ontdekken wat de diverse vormgevingsaspecten in kleding met je uiterlijk, innerlijk en boodschap doen. De formule geeft handvatten om zelf het beeld dat je neerzet te beïnvloeden, te versterken en in overeenstemming te brengen met je persoonlijkheid en boodschap. Zelfs het aanpassen van een klein detail heeft groot effect op je totaalbeeld en daarmee op de interactie en je persoonlijke effectiviteit.

De Charismatische kledingstijl

Tegelijkertijd met haar Recht-Rond Formule introduceerde Lida van Doorn de term Charismatische kledingstijl. De kledingstijl die gebaseerd is op het versterken van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid. Een persoonlijke stijl, waarin die elementen zitten, die recht doen aan de eigen uniciteit, uiterlijke karakteristieken en levensstijl. Mode-items kunnen daarin worden geïntegreerd.

Een duurzame garderobe

Lida heeft altijd gepropageerd dat kleding geen wegwerpartikel is en ook geen houdbaarheidsdatum heeft. Uitgaan van je eigen, unieke stijl en kiezen voor kleding van kwaliteit verlengt de houdbaarheid van je garderobe. Met het uitdragen van haar Recht-Rond Formule en de Charismatische kledingstijl zet Lida van Doorn zich al jaren in voor een betere wereld; aan minder uitputting van de aarde en het verminderen van de gigantische textiel afvalberg.

Burn-out leidt tot haar eerste boek

Lida’s eerste boek had een bijzondere aanloop. Ze kreeg te maken met een heftige burn-out en werd gedwongen pas op de plaats te maken.

Lida: ‘ In januari 2002 ging het mis. Ik was op. Het stuur werd me uit handen genomen. Ik had me niet kunnen voorstellen dat mij een burn-out zou overkomen. Ik, die nooit ziek was en overal de schouders onderzette. Toch was het niet zo vreemd. Al lange tijd sliep ik niet of slecht. Naast mijn onderneming gaf ik weer les op twee verschillende scholen. Mijn vader was overleden en een jaar later een van m’n broers. Mijn moeder was dementerende en ik wilde er als alleenstaande moeder ook graag voor mijn kinderen zijn. Daarbij ben ik een perfectionist. En zo kan ik nog wel een paar zaken opnoemen. Ik werd gedwongen naar m’n lichaam te luisteren, iets wat ik niet gewend was. Er kwam ruimte in m’n hoofd om na te denken over mezelf en de toekomst.

Ik besloot mijn visie en kennis op mijn vakgebied in een boek vast te leggen, zodat meer mensen er baat bij hebben. Stap voor stap werd het gerealiseerd. Gaandeweg pakte ik ook de trainingen weer op. Het was een lange weg, maar achteraf is het goed geweest dat het me overkwam. Het heeft me veel over mezelf geleerd. Nu, zoveel jaren later, doe ik nog steeds aan energiemanagement. Iets wat ik iedereen kan aanbevelen!’

Lida van Doorn - Overtuigen door uitstralingOvertuigen door uitstraling – Een visuele ontdekkingstocht naar jezelf verscheen in 2009. Het werd een succes. Het stond geruime tijd in de top 100 bij managementboek.nl. Er zijn er 3500 van verkocht. Met haar boek wierp ze een vernieuwende blik op de relatie tussen kleding, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Met het verschijnen van dit boek paste ze haar bedrijfsnaam aan. Het werd Lida van Doorn charisma-management. Dat wat ze in de praktijk bij haar klanten als resultaat had ervaren, kwam overeen met de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar charisma.

Lida van Doorn - Werk aan je charisma

Na 10 jaar werd het tijd voor een nieuw boek. Lida had haar theorie en visie verder ontwikkeld en haar focus in haar trainingen en coachingstrajecten verlegd naar de totale persoonlijke uitstraling, het beeld dat je zowel offline als online neerzet. Ook Werk aan je Charisma – authentiek, aantrekkelijk en geloofwaardig overkomen bereikte de top 100 bij managementboek.nl. Met een praktisch stappenplan, een online werkboek en steekhoudende adviezen leert ze je bewust invloed uitoefenen op het beeld dat je neerzet. Iedereen kan met dit boek leren meer charismatisch over te komen. Lida van Doorn charisma-management is daarbij opgegaan in CharismaGids.nl. De site CharismaGids.nl diende specifiek voor de online training. Door de websites te bundelen is er nu één website met het complete aanbod van training en coaching.

Lida van Doorn’s visie in een notendop

De persoonlijke uitstraling wordt bepaald door uiterlijke karakteristieken, lichaamshouding en beweging, gezichtsexpressie, kleding, accessoires, kapsel en eventueel make-up. Al deze elementen samen zijn beslissend voor hoe je overkomt. Het doel is een harmonieus evenwicht te creëren in samenspel met je persoonlijkheid en boodschap. Hoe meer evenwicht tussen de verschillende elementen, hoe meer de persoonlijkheid wint aan authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid.

In het leren creëren van een overtuigende uitstraling speelt je kleding een prominente rol. Je lichaamshouding, -beweging en gezichtsexpressie completeren het beeld dat je neerzet en de boodschap die je overbrengt. Je kleding is van grote invloed op je houding en -beweging, je zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Het bepaalt in sterke mate de indruk die je maakt.

Om effectief te communiceren, dienen je kleding en accessoires allereerst jouw persoonlijkheid te versterken. Ze dienen je authenticiteit en innemendheid te vergroten. Met kleding en accessoires die jouw persoonlijkheid ondersteunen, kun je vervolgens ijzersterke combinaties maken, afgestemd op doel, doelgroep en gelegenheid.

Leren kijken staat centraal in de trainingen van Lida van Doorn. Om een harmonieus evenwicht in je uitstraling te bereiken en je charisma te vergroten, is het belangrijk om bewust en objectief naar jezelf te kijken. Lida’s stelregel: door te kijken en te vergelijken, ga je leren zien en ontdekken.

Wil je ook meer charisma? Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Zelf aan de slag met je charisma

Zet jezelf als professional overtuigend neer

Versterk als ondernemer je charisma en visuele identiteit

Visueel overtuigen binnen en buiten de organisatie