Lida van Doorn, charisma-expert en oprichtster van CharismaGids.nl

Lida van Doorn - Online charisma training

Al ruim 25 jaar ben ik ondernemer. Het versterken van uitstraling, charisma en authenticiteit is mijn passie en missie. Ik vertel je graag mijn verhaal, mijn successen, maar ook over mijn burnout.

Van docent naar kledingontwerper

Van jongs af aan heb ik een grote affiniteit met vormgeving, kleding en choreografie. Ik deed zowel een docentenopleiding in het kleermakersvak en couture als in creatieve textiele kunstvormen. Ik volgde vakken als kledingontwerpen en realisatie, stofbewerken, kostuum- en kunstgeschiedenis, pedagogiek, didactiek en psychologie.

Na mijn opleiding gaf ik les aan verschillende opleidingsinstituten en ontwikkelde ik lesprogramma’s voor nieuwe studierichtingen op mijn vakgebied. Na 15 jaar met plezier als docent kleding, beeldende vorming en presentatie te hebben gewerkt, besloot ik in 1992 de stap te wagen naar het ondernemerschap. Ik wilde me meer op het individu richten en startte een eigen ontwerpstudio annex winkel, Lida van Doorn – Couture & Styling. Ik vestigde me in een monumentaal pand in een sfeervol straatje in het hart van Den Haag, het Hofkwartier.

In opdracht ontwierp ik kleding voor zakelijke doeleinden, avondkleding en kleding voor op het podium; ontwerpen die de uitstraling en uniciteit van de drager versterken en de persoonlijke boodschap ondersteunen. Het creëren van een karaktervol en overtuigend totaalbeeld had toen al mijn fascinatie. In mijn ontwerpen zocht ik naar harmonie, harmonie tussen vormgeving en materiaal in samenspel met de persoonlijke uiterlijke karakteristieken en de persoonlijkheid van mijn opdrachtgevers. Hieronder enkele ontwerpen uit de periode 1992-1995.

Ontwerpen van Lida van Doorn

Ik werd gezien door de media

Mijn visie en werkwijze sloegen aan. De toonaangevende kunsthistoricus en modedeskundige Marian Conrads was een van de eersten die een kledingstuk aanschafte. Veelbelovende ontwerpers zette zij op de kaart. Haar aanbeveling:

‘Kleding, waarin je je prettig voelt! Kleding, die tijdloos is, maar toch een tijdsbeeld geeft! Creativiteit en vakmanschap zijn voor mij belangrijk als ik een kledingstuk uitkies. Ik ga altijd door de knieën voor de kwaliteit van de stof en het raffinement in het ontwerp. Ik vind het belangrijk om kleding op mijn manier te kunnen combineren en dragen. In de ontwerpen van Lida van Doorn voel ik me goed. Ik weet zeker, dat het heel lang zo zal blijven!’
– Marian Conrads, kunsthistoricus en modedeskundige

Naast het ontwerpen van kleding gaf ik in mijn studio al snel workshops en individueel advies. De docent in mij bleef kennisoverdracht belangrijk vinden. Ik kwam in de picture bij dagbladen en tijdschriften. Het eerste interview met mij verscheen in de Haagse Courant. In dit interview geef ik al aan dat, net als nu, bewust leren kijken bij mijn trainingen centraal staat. Daarnaast spreek ik over mijn toekomstplannen; starten met bedrijfstrainingen.

Mijn eerste interview

Van kledingontwerper naar trainer en coach

Ik had gezien dat de impact van vormgevingsaspecten op uitstraling en effectieve communicatie in bedrijfstrainingen onderbelicht bleef. Daar lag mijn echte missie. Ik besloot na vijf jaar mijn studio annex winkel te sluiten.

Ik ontwikkelde nieuwe trainingen en trainingsconcepten. Mijn workshops en individuele trajecten in het versterken van de persoonlijke uitstraling met kleding werkte ik verder uit en ik richtte me ook op houding en beweging, op positieve aandacht vangen en vasthouden. Dat wat ik eerder bij mijn klanten had geobserveerd, de wisselwerking tussen kleding, persoon, lichaamshouding en beweging en mijn kennis over overtuigend presenteren waren mijn uitgangspunten.

Kleding vormt de basis, houding en beweging completeren

In mijn tijd als docent was ik tijdens modepresentaties van studenten altijd verrast over de mate waarin kleding de houding en beweging beïnvloedde, zelfs de mimiek veranderde mee. In de periode waarin ik me vooral richtte op kledingontwerpen, werd ik me nog meer bewust van het effect van vormgeving en belijning in kleding op houding en beweging. Bij het doorpassen van een kledingstuk viel me elke keer weer op dat zelfs maar een kleine aangebrachte wijziging van grote invloed was op het totaalbeeld.

Als kleding bij je past, past, jouw eigenheid onderstreept en versterkt, ga je vanzelf meer ruimte innemen en zelfbewuster bewegen. Je voelt je er goed in en dat straal je ook uit. Dat bracht me tot de conclusie dat kleding de basis is voor een charismatische en overtuigende uitstraling en houding en beweging completeren.

Van pionier naar deskundige

Met mijn trainingen en coachingstrajecten richt ik me op het visuele, communicatieve aspect van charisma. Hierbij gaat het om het vergroten van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid in de uitstraling, het zijn voor mij de pijlers van charisma. Authentiek zijn is een keuze. Hoe authentieker je jezelf neerzet, hoe meer vanuit en passend bij jezelf, des te groter je kansen zijn op persoonlijk en professioneel succes.

In de uitstraling is veel winst te behalen. Dit kan ik met zekerheid stellen door mijn jarenlange ervaring in training en coaching in visuele overtuigingskracht. Velen doen zichzelf tekort door de eigen mogelijkheden niet optimaal te benutten. Daar wil ik graag verandering in brengen.

Iedereen kan met de juiste kennis over vormgeving van kleding, houding en beweging een aantrekkelijk, authentiek en overtuigend beeld neerzetten. Dit vergroot het zelfbewustzijn en de persoonlijke effectiviteit. Het bewust omgaan met de buitenkant stimuleert bovendien persoonlijke ontwikkeling en groei. Je werkt als het ware van buiten naar binnen. Uitstraling, persoonlijkheid en boodschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas als deze met elkaar in balans zijn, maak je optimaal gebruik van je eigen potentieel, sta je midden in je eigen kracht.

Saskia de Bel: ‘Ik heb als psychologe een paar jaar parttime gewerkt bij The Human Capital Group en ik contracteerde Lida dan regelmatig voor workshops en voor individueel advies.

De dingen die Lida in haar eerste diagnose constateerde, alleen maar door naar de deelnemers te kijken en ze te scannen, spoorden helemaal met de tests die ik zelf had afgenomen en met de gesprekken die ik met de mensen gevoerd had. Het was soms letterlijk een herhaling van wat ik in de persoonlijke coachingsgesprekken ook met hen had doorgenomen. Dat vond ik geweldig en heel erg frappant.

Het is op een ander niveau en toch zo hetzelfde. Bijvoorbeeld vrouwen in topfuncties die met kleding de plank misslaan, maar ook in vergaderingen weinig aan bod komen. Die zich door hun ontwikkeling ineens op het standpunt stellen dat ze best wat eigens mogen kiezen en dan gaan afwijken van de code van het bedrijf of de organisatie. Dan ontstaat er opeens een ander proces. Het boeiende was dat ze zich tijdens de training van Lida echt blootgaven.

‘Zeg mij wat je ziet,’ zeiden ze tegen Lida en dat deed zij dan ook. En meestal was het een onderstreping of herhaling van datgene waar ik individueel ook met hen mee bezig was en wat zij zelf ook al (onbewust) hadden gezien, al was het niet in die mate waarop Lida het naar voren bracht. Van een aantal kandidaten kreeg ik dat ook terug. ‘Hoe kan het nou, dat Lida dat gezegd heeft? Dat zei jij in een eerder gesprek ook al?’ Of ik kwam ergens op uit en dan zeiden ze: ’Dat heeft Lida ook gezegd.’ Het versterkte mijn adviezen enorm.

Soms haalde Lida de kastanjes voor mij uit het vuur, wat ik wel plezierig vond, dan hoefde ik het zelf niet meer zo direct te zeggen. Wat me opviel was dat bijna niemand tegengas gaf, niemand zei: ‘Dat klopt niet wat Lida zegt,’ of: ‘Daar ga ik nooit wat mee doen.’ Iedereen werd aan het denken gezet. En ik vond het geweldig om te zien dat ze inderdaad iets met de informatie deden, dat de meesten zichtbaarder werden. Dat zei ik hen ook: ‘Er komt nu echt iemand binnen.’ En dan zeiden ze stuk voor stuk: ‘Zo voelt het ook.’ Ze werden duidelijker, duidelijker in hun mening en duidelijker hoe ze echt in het leven wilden staan. Veel komt neer op jezelf durven laten zien, laten zien wie je echt bent. Zoveel mensen dragen een masker, zoveel mensen weten niet wie ze echt zijn.

De versterkende kracht van de buitenkant naar de binnenkant, dat het uiterlijk op het innerlijk werkt en andersom, dat ben ik door Lida steeds meer gaan zien. Je kunt mensen daadwerkelijk helpen door ze iets anders aan te laten trekken. Voor de meeste mensen is het een eyeopener, net zoals het voor mij was.’

De Recht-Rond Formule, de sleutel tot charisma

Ik heb een systematiek ontwikkeld om met kleding je persoonlijkheid te versterken: de Recht-Rond Formule. De kern van deze theorie is gebaseerd op het meest authentieke van een persoon, het hoofd. Ik heb geconstateerd dat harmonie tussen de vorm van je hoofd en je gezichtskarakteristieken in relatie tot je kleding de sleutel is voor een charismatische uitstraling.

Je hoofd is uniek en gaat altijd met de kleding die je draagt een wisselwerking aan. Het effect van deze wisselwerking bepaalt in sterke mate het beeld dat je neerzet en de impact ervan. Je hoofd, zo kenmerkend voor jouw eigenheid en altijd zichtbaar, vormt de basis voor een kledingkeuze die je persoonlijkheid versterkt. Mijn Recht-Rond Formule is gebaseerd op het versterken van de drie pijlers van charisma: authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid.

Ik leer zien wat bij je past vanuit vormgevingsperspectief. Met mijn beproefde Recht-Rond Formule leer je op een snelle en systematische wijze zien en ontdekken wat de diverse vormgevingsaspecten in kleding met je uiterlijk, innerlijk en boodschap doen. De formule geeft handvatten om zelf het beeld dat je neerzet te beïnvloeden, te versterken en in overeenstemming te brengen met je persoonlijkheid en boodschap. Zelfs het aanpassen van een klein detail heeft groot effect op je totaalbeeld en daarmee op de interactie en je persoonlijke effectiviteit.

De Charismatische kledingstijl

Tegelijkertijd met mijn Recht-Rond Formule introduceerde ik de term Charismatische kledingstijl. De kledingstijl die gebaseerd is op het versterken van authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid. Een persoonlijke stijl, waarin die elementen zitten, die recht doen aan de eigen uniciteit, uiterlijke karakteristieken en levensstijl. Mode-items kunnen daarin worden geïntegreerd.

Een duurzame garderobe

Ik heb altijd gepropageerd dat kleding geen wegwerpartikel is en ook geen houdbaarheidsdatum heeft. Uitgaan van je eigen, unieke stijl en kiezen voor kleding van kwaliteit verlengt de houdbaarheid van je garderobe. Met het uitdragen van mijn Recht-Rond Formule en de Charismatische kledingstijl zet ik me al jaren in voor een betere wereld; aan minder uitputting van de aarde en het verminderen van de gigantische textiel afvalberg.

Burn-out leidt tot eerste boek

Mijn eerste boek had een bijzondere aanloop. Ik kreeg te maken met een heftige burn-out en werd gedwongen pas op de plaats te maken.

In januari 2002 ging het mis. Ik was op. Het stuur werd me uit handen genomen. Ik had me niet kunnen voorstellen dat mij een burn-out zou overkomen. Ik, die nooit ziek was en overal de schouders onderzette. Toch was het niet zo vreemd. Al lange tijd sliep ik niet of slecht. Naast mijn onderneming gaf ik weer les op twee verschillende scholen. Mijn vader was overleden en een jaar later een van m’n broers. Mijn moeder was dementerende en ik wilde er als alleenstaande moeder ook graag voor mijn kinderen zijn. Daarbij ben ik een perfectionist. En zo kan ik nog wel een paar zaken opnoemen. Ik werd gedwongen naar m’n lichaam te luisteren, iets wat ik niet gewend was. Er kwam ruimte in m’n hoofd om na te denken over mezelf en de toekomst.

Ik besloot mijn visie en kennis op mijn vakgebied in een boek vast te leggen, zodat meer mensen er baat bij hebben. Stap voor stap werd het gerealiseerd. Gaandeweg pakte ik ook de trainingen weer op. Het was een lange weg, maar achteraf is het goed geweest dat het me overkwam. Het heeft me veel over mezelf geleerd. Nu, zoveel jaren later, doe ik nog steeds aan energiemanagement. Iets wat ik iedereen kan aanbevelen!

Lida van Doorn - Overtuigen door uitstralingOvertuigen door uitstraling – Een visuele ontdekkingstocht naar jezelf verscheen in 2009. Het werd een succes. Het stond geruime tijd in de top 100 bij managementboek.nl. Er zijn er 3500 van verkocht. Met mijn boek wierp ik een vernieuwende blik op de relatie tussen kleding, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Met het verschijnen van dit boek paste ik mijn bedrijfsnaam aan. Het werd Lida van Doorn charisma-management. Dat wat ik in de praktijk bij mijn klanten als resultaat had ervaren, kwam overeen met de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar charisma.

Lida van Doorn - Werk aan je charisma

Na 10 jaar werd het tijd voor een nieuw boek. Mijn theorie en visie had ik verder ontwikkeld en mijn focus in mijn trainingen en coachingstrajecten verlegd naar de totale persoonlijke uitstraling, het beeld dat je zowel offline als online neerzet. Ook Werk aan je Charisma – authentiek, aantrekkelijk en geloofwaardig overkomen bereikte de top 100 bij managementboek.nl.

Trainingen in persoonlijke en online uitstraling

Lida van Doorn charisma-management is samengegaan met CharismaGids.nl. CharismaGids.nl heb ik samen met Roeland de Vos, mijn zoon, opgezet en diende in eerste instantie specifiek voor ons online aanbod in het versterken van charisma en visuele overtuigingskracht. CharismaGids.nl is nu hét trainingsbureau waar je de regie over je totale uitstraling leert nemen. Hoe je overkomt is niet alleen belangrijk in het persoonlijk contact, ook het beeld dat je neerzet op sociale media en de uitstraling van je website hebben grote impact op je persoonlijke effectiviteit.

Lida van Doorn - Online charisma training

“Ik vind het enorm fijn dat ik zoveel mensen heb kunnen helpen om hun authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid te versterken. Ze zijn steviger in hun schoenen gaan staan en voelen zich veel blijer met zichzelf.”

Wil je ook je authenticteit, aantrekkelijkheid en geloofdwaardigheid vergroten?
Bekijk de mogelijkheden.

Persoonlijke uitstraling
Online uitstraling